ఆగ్రహించిన Ys Jagan సరికొత్త వ్యూహం.. నియోజకవర్గానికో లాయర్ ఎందుకంటే? | Andhra Pradesh | Oneindia

  • 18 days ago
Ys Jagan meeting with YSRCP leaders and plans to implement new strategy
#ysrcp
#ysjagan
#andhrapradesh
#apnews
#appolitics
#tdp

~PR.38~HT.286~