'ജാസ്മിന്റെ ഉപ്പയാണെന്നെന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? ബിഗ് ബോസ് കിടിലനല്ലേ?' | Sai Krishna Response

  • last month
Sai Krishna Airport Entry and first response | 'ജാസ്മിന്റെ ഉപ്പയാണെന്നെന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? ബിഗ് ബോസ് കിടിലനല്ലേ?'

#Saikrishna #BiggBoss #BiggBossMalayalam

Recommended