Pagbabakuna sa isang vaccination site sa Maynila, bahagyang nagkagulo matapos maabutan ang ilan ng cutoff

  • 3 years ago
Pagbabakuna sa isang vaccination site sa Maynila, bahagyang nagkagulo matapos maabutan ang ilan ng cutoff

Recommended