last month

HOW NOW? KALABAW - PCC Semen Bank

The Manila Times
The Manila Times
Gusto mo bang paramihin ang mga alagang Kalabaw?
Gusto mo bang masiguro na maganda ang lahi ng iyong mga Kalabaw?

Alamin kung nanggagaling ang similya na ginagamit para sa artificial insemination ng kalabaw.

Bisitahin natin ang PCC - Semen Bank sa Nueva Ecija para tunghayan ang kung saan iniimbak ang mga frozen semen ng mga kalabaw na dinidistribute sa buong Pilipinas upang gamitin sa pagpapalahi ng ating mga katuwang na kalabaw.

Samahan si Amy Buyco at ang Chair ng SINAG Rosendo "Ka Sendo" So sa pagtuklas at pagkilala ng mga bagong idolo sa pagsasaka

Dito lang sa Agri Ako D'yan.

#AgriAkoDyan
#Kalabaw
#PhilippineCarabaoCenter
#PhilippineAgriculture
#PhilippineAgribusiness
#PCCSemenBank
#LatestNews
#TisMyTime
#OrasNatinTo
#TheManilaTimesTV