7 years ago

Paratë e hedhura për sheshin "Skënderbej" - Vizion Plus - News - Lajme

VizionPlusAlbania
VizionPlusAlbania
12 milion euro është fatura financiare e sheshit "Skënderbej" deri ne fazën aktuale. Por 85% e fondeve te akorduara për projektin Rama, për një shesh pedonal, sot konsiderohen te humbura ashtu si punimet e nëntokës.
Ish drejtori i projektit Mihal Cico, tregon për vizion plus se te gjitha punimet e kryera për rrjetin nëntokësor nuk janë me funksionale. E kthyer ne shifra humbja financiare është ne miliona 5 milion euro janë shpenzuar për punimet e nëntokës, ndërsa 5 milion euro te tjera janë djegur nga fondi "Kuvajtian" pas anulimit te projektit nga Lulezim Basha. Duke mbetur fanatik i projektit te studios "Blege", për një shesh unik, me gjelbërim, sipërfaqe ujore dhe vetëm për këmbësoret, ish kreu i projekti thotë se varianti "Basha" do ta ktheje qendrën e tiranes si zogun e zi, ne një rrethrrotullim kaotik. Projekti i hartuar me nxitim nga stafi i zotit Basha, pritet te përfundoje ne mes te nëntorit. Duke mbështetur hapjen e sheshit si zgjidhje per trafikun e tiranes, urbanistet pranë kryebashkiakut tregojnë se ky nuk është projekti përfundimtar i qendrës se Tiranes. Burime jo zyrtare nga bashkia e Tiranes bëjnë te ditur se 2 milion euro janë hedhur për tjetërsimin e sheshit nga varianti "Rama" ne atë " Basha". Sipas këtij te fundit është rikonceptuar sipërfaqja e gjelbër, rrugët janë kthyer për automjetet ndërsa janë zgjeruar trotuaret. Duket se mes gjithë kësaj beteje politike, mendimi qytetar edhe ne këtë rast është i papërfillshëm

12 million euro financial bill of Square "Scanderbeg" until the current stage. But 85% of project funds allocated to Rama, to a square pedonal, now considered lost as the underground workings.
The former project director Mihal Cico, plus vision indicates that all work done on underground network are not functional. The return to financial loss figures in millions of EUR 5 million was spent on the underground workings, and 5 million others were burned by the fund "Kuwait" after the cancellation of the project by Lulzim Basha. Remaining project studio freak "Blege" to a unique site, with vegetation, surface water and only for pedestrians, the former head of the project say that option "Basha" will revert to the center of Tirana as the black bird, in a roundabout chaotic. Project staff drafted in haste by Mr. Basha, is expected to be completed in mid-November. By supporting the opening of the site as a solution for the traffic of Tirana, planners at the mayor show that this is not the final project of the center of Tirana. Unofficial sources from the municipality of Tirana do know that 2 million were cast for the disposal of the site from version "Rama" in the "Basha". According to this last is redesigned green area, the streets are turning to vehicles and are expanded sidewalks. It seems that this whole battle between political, civic opinion in this case is negligible

Browse more videos

Browse more videos