"Sindh ke bohut se sarkari mulazim PP ke hain," MQM-P Leader Khawaja Izhar ul Hassan

3 months ago
"Sindh ke bohut se sarkari mulazim PP ke hain," MQM-P Leader Khawaja Izhar ul Hassan