Arnold Clavio para sa GMA Integrated News

  • 2 months ago
Para kay Arnold Clavio, ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay ang patuloy na gabayan ang ating mga mamamayan na maging mulat at mapagmatyag.

Makakaasa kayo na kasama ninyo, patuloy kaming magbabantay bilang News Authority ng Filipino.

Recommended