Bilang isang reporter ng GMA Integrated News, ang malaking misyon ay gawing simple ang mga kumplikadong isyu para mas maintindihan ito ng mga manonood. Para kay Joseph Morong, bahagi ng kanyang mas malaking misyon bilang reporter ng GMA Integrated News

  • 3 months ago
Ang malaking hamon para kay GMA Integrated News reporter Nelson Canlas ay ang maghanap ng mga kuwentong tatatak sa Pilipino.

Bilang News Authority ng Filipino, makakaasa kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang kuwento bilang bahagi ng aming mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.

Recommended