2 เดือนที่ผ่านมา

ระเบียบค่าใช้จ่ายเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.

สำนักข่าวไทย TNA MCOT
สำนักข่าวไทย TNA MCOT
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดเรื่องการรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องรายงานค่าใช้จ่าย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วัน

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม