2 years ago

हाच तो इनामदार वाडा | पालखी सोहळा | Latest Marathi News | मराठी ताज्या बातम्या | Sakal Media |

Sakal
Sakal
हाच तो इनामदार वाडा
तुकोबारायांच्या पालखीचे आषाढीसाठी मुख्य देऊळवाड्यातून पंढरीकडे प्रस्थान झाल्यानंतर देऊळ वाड्यालगत असलेल्या इनामदार वाड्यात पालखीचा पहिला मुक्काम असतो. मात्र यंदा शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार पालखी 29 जून पर्यंत देऊलवाड्यातच ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे यंदाचा पहिला मुक्काम देखील इनामदार वाड्यामध्ये होणार नाही.Sakal Media Group is the largest independently owned Media Business in Maharashtra, India. Headquartered in Pune, Sakal operations span across newspapers, TV (SAAM TV), magazines, Internet, and Mobile. With a heritage of over 82 years Sakal Media Group Publishes the number 1 Marathi Newspaper in Maharashtra and also owns and operates its TV channel named SAAM TV.

Browse more videos

Browse more videos