Tích hợp đèn xi nhan kết hợp O'Block vào đèn hậu xe Exciter 150

  • 8 years ago
Tích hợp đèn xi nhan kết hợp O'Block vào đèn hậu xe Exciter 150 cực độc đáo, các bóng đèn O'Block nổi bật khi xe bật tín hiệu đèn sau.
+ Xem thêm clip khác : http://www.dailymotion.com/do-choi-xe-hoang-tri
+ Xem thêm đồ chơi tại website : http://inoxxe.vn

Recommended