South Korea, kinondena ang kasunduan sa pagitan ng NoKor at Russia

  • 17 days ago
South Korea, kinondena ang kasunduan sa pagitan ng NoKor at Russia