తెలంగాణలో Praja Palana దరఖాస్తుల ఉప్పెన.. CM Revanth Reddy కి మరో బిగ్ టాస్క్ | Telugu OneIndia
  • 3 months ago
Praja Palana, initiated by the Chief Minister Revanth Reddy in Telangana, was received 1.25 crore applications so far | ప్రజా పాలనలో వెల్లువెత్తిన దరఖాస్తులు


#CMRevanthreddy
#TelanganaCMRevanthReddy
#Prajapalan
#MahalakshmiScheme
#Rythubandu
#GruhaJyothi
#Congress6Schemes
#Telangana

~ED.234~PR.40~
Recommended