ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದೋಕಿಂತ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೇನೇ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ

  • last year
ಕಿಚ್ಚನ ಹೆಬ್ಬುಲಿ‌ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಸಲೂನ್ ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪತ್ರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದೋಕಿಂತ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೇನೇ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ

#Kichcha #KichchaSudeepa #Hebbuli #HebbuliKannadaMovie
#HairStyle #Saloon
#Stylist #Typical #Students
#MovieCraze
~HT.188~PR.29~ED.33~

Recommended