பொன்னேரி ஆரணி ஆற்றை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட வீடுகளை21 நாட்களுக்குள் காலி செய்யுமாறு பொதுப்பணி துறையினர் நோட்டீஸ்வழங்கியதால் எதிர்ப்பு. || மாவட்ட ஆட்சியர் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக் கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்

  • 2 years ago
பொன்னேரி ஆரணி ஆற்றை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட வீடுகளை
21 நாட்களுக்குள் காலி செய்யுமாறு பொதுப்பணி துறையினர் நோட்டீஸ்
வழங்கியதால் எதிர்ப்பு. || மாவட்ட ஆட்சியர் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக் கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்

Recommended