Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m Người ta cầ quét vôi tường và trần nhà trong căn phòng đó Hỏi diện tích cần quét là bao nhiêu biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25 m2

  • 2 năm trước
Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m Người ta cầ quét vôi tường và trần nhà trong căn phòng đó Hỏi diện tích cần quét là bao nhiêu biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25 m2

Được khuyến cáo