ആമിര്‍ ഖാനെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു : Sai Tamhankar | FilmiBeat Malayalam

  • 2 years ago
i was madly in love with aamir khan - sai tamhankar
താന്‍ ആമിര്‍ ഖാന്റെ കടുത്ത ആരാധികയായിരുന്നു
ആമിര്‍ ഖാനെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു
കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ താന്‍ ആമിറിന്റെ കടുത്ത ആരാധികയായിരുന്നു
ഇപ്പോഴും ആ ആരാധനയ്ക്ക് കുറവില്ല.
അത്രയ്ക്കും ഭ്രാന്താമായാ പ്രണയം ആയിരുന്നു ആമിറിനോട് എനിക്ക് എന്നാണ് സായ് പറയുന്നത്.

Recommended