[Vietsub] ONE OK ROCK - Quá trình sáng tác Renegades tập 3

2 năm trước
Nhân sự:

Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UCzycs8MqvIY4nXWwS-v4J9g

Người dịch: aniameh

Time - Typeset: Lục Thảo

Encode: ShenLong Ryu Sekai

Duyệt thêm video