[Vietsub] ONE OK ROCK - Quá trình sáng tác Renegades tập 1

2 năm trước
Nhân sự:

Người dịch: aniameh

Time - Typeset: Lục Thảo

Encode: ShenLong Ryu Sekai

Duyệt thêm video