தலை முடி உதிர்வதை தவிர்க்கும் TIPS - Beauty Tips in Tamil

  • 4 years ago
கூந்தலுக்கு எப்போது எண்ணெய் தேய்க்க வேண்டும்?
எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஷாப்பு போட வேண்டும்?
Makeup Artist - Radhikha | Camera - Saran Kumar | Editing & CG - Sundar | Producer - A.Aiswarya lakshmi

Subscribe Say Swag : https://goo.gl/421QDS

Like And Follow ! Face Book Page : https://goo.gl/EMssTx

For More Say Swag Videos :

Latest Releases : https://goo.gl/9gCNQY

Wedding Ceremony/Reception - Makeup Makeover : https://goo.gl/NgnxbK

Natural Homemade Beauty Tips : https://goo.gl/Tf3Xir

Men's Beauty Corner : https://goo.gl/CAQ46X