"10 வருஷமா Daily இதை Miss பண்ணாம சாப்பிடுறேன்!"- Kannika's Diet For Hair & Weight loss | Say Swag

  • 2 years ago
#Kannikaravi #Snehan #Longhairtips #Diet

"10 வருஷமா Daily இத Miss பண்ணாம சாப்பிடுவேன்"- Kannika's Diet For Hair & Weightloss | Say Swag

Here in this video actress kannika ravi, tells about her everyday diet for healthy weight management, glowing skin & hair. She tells about the struggles of having long hair, doing hairstyles for it and much more. Watch this interview & Leave your comments below!

Credits:
Host: Rahini | Camera: Suresh Krishna & Vishal | Edit: Abimanyu | Producer: Anbarasi V & Surya Gomathi | Executive Producer: Priyanka

Say Swag is a channel dedicated to Fashion and Lifestyle covering a variety of topics such as natural Skincare, Haircare, and Styling, Health and Beauty Tips, all in the Tamil language.

Follow us on: https://www.facebook.com/SaySwag.in & https://www.instagram.com/sayswag_official/

Recommended