"Siêu trí tuệ" 19 tuổi đòi đổi đề, giải ma trận ô chữ trong tưởng tượng

  • 5 năm trước
Việt Hoàng - Siêu trí tuệ 19 tuổi với bộ óc thiên, tải ma trận ô chữ phức tạp mà không cần gợi ý, khiến BGK và khán giả phải "câm nín". Xem thêm trên https://www.yan.vn