Bo Thúi - Con trai Hòa Minzy từng từ chối Thùy Tiên, Bo Thúi nay nhận cú sốc đầu đời vì “bạn gái”

4 tháng trước
Bo Thúi - Con trai Hòa Minzy từng từ chối Thùy Tiên, Bo Thúi nay nhận cú sốc đầu đời vì “bạn gái”

Được khuyến cáo