رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، امروز در در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشور رای داد و گفت که ترکیه یک "تحول دموکراتیک" را تجربه می کند. این انتخابات سر
  • 6 years ago
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، امروز در در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشور رای داد و گفت که ترکیه یک "تحول دموکراتیک" را تجربه می کند. این انتخابات سرنوشت ساز ترکیه ممکن بقای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در قدرت را تحکیم خواهد بخشید یا مانع دست یافتن وی به رویاهای سیاسی وسیع اش شود.
Recommended