د پېښور په باچا خان مرکز کی د فاټا په خېبر پښتونخوا کی شاميلېدو په لړ کی د عوامي نیشنل پارټۍ کارکوونکي راټول شوي او خوشحالۍ کوي

6 years ago
د پېښور په باچا خان مرکز کی د فاټا په خېبر پښتونخوا کی شاميلېدو په لړ کی د عوامي نیشنل پارټۍ کارکوونکي راټول شوي او خوشحالۍ کوي

Recommended