7 năm trước

[VIETSUB][SGBTSVN] Boy in Luv Chinese ver. Recording - BTS Memories of 2015

MinsyubieVN
Source video: milkykook
Trans: Héo@SGBTSVN
Time+En: Thương Min@SGBTSVN
Take out with full credit
Do not reup

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video