فيلم ها و سريال هاى تركى | ويكو

@srgalhastr
337 followers
0 following
سریال های ترکی با ترجمه و زیر نویس فارسی برای فارسی زبانان عزیز
تماشای آنلای فیلم ها و سریال های ترکی
#سریال_ترکی
#فارسی
0:50
پدرت به من دروغ می گفت و با زن دیگری بود | هزار و یک شب سریال - قسمت49
4 hours ago
2:19
آنچه کرم به ما خواهد گفت | قسمت 49| هزار و یک شب سریال - قسمت49
4 hours ago
0:55
آنچه کرم به ما خواهد گفت | هزار و یک شب سریال - قسمت49
4 hours ago
1:34
بننو، این موضوع به شما مربوط نیست | هزار و یک شب سریال - قسمت49
3 days ago
1:34
من خودم نیستم، هیچ احساسی ندارم | هزار و یک شب سریال - قسمت49
4 days ago
1:25
آنها آخرین فرزندانی نیستند که والدینشان طلاق گرفته اند | هزار و یک شب سریال - قسمت49
4 days ago
1:40
من یه کار خیلی اشتباه کردم | هزار و یک شب سریال - قسمت49
8 days ago
2:00
مرا ببخش که تو را در شرایط سخت رها کردم | هزار و یک شب سریال - قسمت49
8 days ago
1:18
بچه ها علی کمال را نمی خواهند | هزار و یک شب سریال - قسمت49
8 days ago
1:18
بچه ها علی کمال را نمی خواهند | هزار و یک شب سریال - قسمت49
8 days ago
1:19
کودکان با خبر جدایی آشنا می شوند| هزار و یک شب سریال - قسمت49
12 days ago
3:18
تو از این خانه دور خواهی شد | هزار و یک شب سریال - قسمت49
12 days ago
3:24
پدر واقعی من کیست | هزار و یک شب سریال - قسمت49
13 days ago
1:05
تو کی هستی اگر مادر من نیستی | هزار و یک شب سریال - قسمت49
15 days ago
1:33
خانم نادیدا فوسون را تهدید می کند| هزار و یک شب سریال - قسمت49
15 days ago
0:44
وقتی جوان شدیم چه خواهیم کرد | هزار و یک شب سریال - قسمت49
17 days ago
4:08
چرا باور نمیکنی شهرزاده | هزار و یک شب سریال - قسمت49
17 days ago
0:40
ما پروژه شما را تحسین می کنیم | هزار و یک شب سریال - قسمت49
19 days ago
3:22
چرا این دختر اومد اینجا | هزار و یک شب سریال - قسمت49
19 days ago
1:17
فوسون خیلی بهت صدمه زد| هزار و یک شب سریال - قسمت49
21 days ago
1:54
بهت حسودی کردم پس اومدم | هزار و یک شب سریال - قسمت49
22 days ago
2:19
هرچی میدونم دروغه | هزار و یک شب سریال - قسمت49
23 days ago
3:23
برخی از رازها حفظ می شوند | هزار و یک شب سریال - قسمت49
23 days ago
0:33
کرم من نمی توانم تو را تنها بگذارم | هزار و یک شب سریال - قسمت49
25 days ago
8:33
عمه شما که در ۱۷ سالگی فوت کرد، مادر واقعی شما بود | هزار و یک شب سریال - قسمت49
26 days ago
3:25
تو مادر من نیستی | هزار و یک شب سریال - قسمت49
26 days ago
8:09
مادر من کیست| هزار و یک شب سریال - قسمت48
28 days ago
3:08
کریم متوجه می شود که او به فرزندی پذیرفته شده است| هزار و یک شب سریال - قسمت48
28 days ago
1:13
مادرم برادرم را بیشتر دوست دارد | هزار و یک شب سریال - قسمت48
29 days ago
2:53
آیا کرم به فرزندی قبول شده است؟ | هزار و یک شب سریال - قسمت48
last month