Iron Beam - 'Bức tường' phòng không laser của Israel

  • 2 năm trước
Iron Beam là tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm ngắn bằng tia la-de do nhà thầu quốc phòng Rafael của Israel chịu trách nhiệm phát triển.

Được khuyến cáo