J4J's Subteam

@j4jsubteam
3.6K người theo dõi
0 theo dõi
Mình là Heo
59:24
[Vietsub][2021 FESTA] BTS (방탄소년단) ‘아미 만물상점’ #2021BTSFESTA
3 năm trước
56:23
[2020 FESTA] BTS (방탄소년단) '방탄생파' #2020BTSFESTA
4 năm trước
1:17
[Vietsub] [BANGTAN BOMB] BTS Does Impressions - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
0:58
[Vietsub] [BANGTAN BOMB] Today's Song Is About A Special Guest?
4 năm trước
3:23
[Vietsub] [BANGTAN BOMB] '보.라.해' VCR time behind - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
4:01
[Vietsub][BANGTAN BOMB] A Boisterous Shooting of '3J' - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
2:48
[Vietsub][BANGTAN BOMB] Mischievous Boys - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
1:58
[Vietsub][BANGTAN BOMB] Let's play hopscotch - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
0:57
[Vietsub][BANGTAN BOMB] Tonight Show Subway - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
6:06
[BANGTAN BOMB] BTS reacts to BTS debut+5 Days - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
2:32
[Vietsub] BTS gặp Pengsoo
4 năm trước
0:45
[Vietsub][BANGTAN_BOMB]_Lets_warm_up
4 năm trước
7:39
[Vietsub][BANGTAN BOMB] BTS 'Black Swan' Art Film Reaction - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
1:02
[Vietsub][BANGTAN BOMB] Jin & V Sing Together! - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
4:14
[BANGTAN BOMB] V’s Surprise Birthday Party - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
3:07
[Vietsub][BANGTAN BOMB] How much ice cream did Jung Kook eat- - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
9:23
[Vietsub][BANGTAN BOMB] Happy New Year 2020! - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
2:54
[Vietsub][BANGTAN BOMB] RM, Jin & V having fun singing songs - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
3:14
[Vietsub][BANGTAN BOMB] Members' opinions on each other's solo performance @181227 KBS 가요대축제 - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
35:08
SS4 Ep 2-2
4 năm trước
0:38
[BANGTAN BOMB] Let's do squats together - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
2:02
[Vietsub] Mọi người đều yêu bánh mì~
4 năm trước
1:24
[Vietsub] [BANGTAN BOMB] Arm wrestling! WHO IS THE WINNER?! - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
4:30
[BANGTAN BOMB] BTS’ birthday surprise for Jimin @ Saudi Arabia - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
1:07
[Vietsub][BANGTAN BOMB] Guess whose handwriting! @ BTS POP-UP - HOUSE OF BTS - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
1:40
[Vietsub][BANGTAN BOMB] What's the meaning of '방.무.행.알' @ BTS POP-UP - HOUSE OF BTS - BTS (방탄소년단)
4 năm trước
1:05
[Vietsub] (방탄소년단) BON VOYAGE Season 4 Preview Clip 3 - 왜 날 두고 가!
4 năm trước
0:48
[Vietsub] (방탄소년단) BON VOYAGE Season 4 Preview Clip 2 - 大 환장 하이 텐션
4 năm trước
0:36
[Vietsub] BTS (방탄소년단) BON VOYAGE Season 4 Preview Clip 1 - 자기의 일은 스스로 하자♪♬
4 năm trước
2:14
[Vietsub] Giờ ăn nhẹ tại SBS Gayo Daejeon - [BANGTAN BOMB] Snack time! @181225 SBS 가요대전
4 năm trước