Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Nagorno-Karabakh

11 ngày trước

La CIJ ordonne à Bakou de permettre un retour sûr des habitants du Haut-Karabakh

FRANCE 24
FRANCE 24

Visitez notre site :
http://www.france24.com

Rejoignez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/FRANCE24

Suivez nous sur Twitter
https://twitter.com/France24_fr#
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước