Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Jagdeep Dhankhar

Xem toàn màn hình
tháng trước

PM Modi meets VP Jagdeep Dhankhar in Delhi

Deccan Herald
Deccan Herald
Prime Minister Narendra Modi met the newly elected Vice President Jagdeep Dhankhar on August 12 in Delhi.
Jagdeep Dhankhar took oath as 14th Vice President of India on August 11. Dhankhar was elected as the vice president after defeating the Opposition's Margaret Alva on August 06.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước