Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Olivia (Olivia Newton-John album)

4 tháng trước

Olivia Newton-John's 'hidden talent' revealed by daughter Chloe Lattanzi

BANG Showbiz
BANG Showbiz
Olivia Newton-John's daughter has revealed her late mom's "hidden talent".