Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Fast & Furious X

20 ngày trước

Fast X - Vfx Breakdown By Dneg

CGMeetup
CGMeetup
Fast X - Vfx Breakdown By Dneg

From high-speed chases to the explosive ball bomb, enjoy this closer look at the 1000+ shots our DNEG VFX team delivered to bring the action to life for the latest #FastAndFurious film.

Credits:-
DIRECTOR Louis Leterrier
PRODUCERS Justin Lin & Neal H. Moritz
PRODUCTION COMPANY Original Film
DISTRIBUTOR Universal Pictures
DNEG PRODUCTION VFX SUPERVISOR Peter Chiang
DNEG VFX SUPERVISORS Aleks Pejic, Francois Lambert & Michael Grobe
DNEG SENIOR PRODUCER John Kreidman
DNEG EXECUTIVE PRODUCERS Moriah Etherington-Sparks, Laura Schultz & Michael D'sa
DNEG VFX PRODUCERS Stanislas de Lesquen & Renee MacCarthy
DNEG DFX SUPERVISORS Ben Cowell-Thomas & Francois Madere
DNEG STEREO SUPERVISOR Yoichiro Aoki
DNEG PRODUCTION MANAGER Irina Zakharova
Xem thêm về