Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Kevin McCarthy

13 ngày trước

FT: President Tsai to Meet with U.S. Speaker McCarthy

TaiwanPlus News
TaiwanPlus News
President Tsai Ing-Wen will meet U.S. House Speaker Kevin McCarthy in California this spring, reports the U.K.-based Financial Times. The decision to hold the meeting during Tsai's transit through the U.S. was aimed at preventing tensions between Taiwan and China from rising further.