Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Giải vô địch bóng đá thế giới

Hôm kia

La danse et les arts de la scène font bouger le Qatar

euronews (en français)
euronews (en français)
La Coupe du monde de la FIFA au Qatar s'est accompagnée hors des terrains de football, d'événements mémorables en matière de spectacles vivants et notamment de danse, une discipline qui sort de l'ombre dans le pays.
Đã thêm

3 tuần trước