Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

UEFA Europa League

4 giờ trước

Demies - Cuadrado : “Atteindre ce grand objectif après une année difficile”

Beinsports-FR
Beinsports-FR
Juan Cuadrado veut emmener la Juventus en finale de Ligue Europa après une année qu’il juge “plutôt difficile”.