Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
19 ngày trước

ABBA - Summer Night City

ABBA
ABBA
ABBA - SUMMER NIGHT CITY (Summer Night City)

Photographer: Bengt Lindström, Peter Fisher, Lars Bermann, Leif Benjour, Jack Churchill, Michael Kinmanson
Film Director: Urban Lasson
Producer: Benny Andersson, Björn Ulvaeus
Set Designer: Rune Söderqvist
Associated Performer: Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Ola Brunkert, Mats Ronander, Anders Eljas, Birgitta Wollgard, Liza Öhman, Åke Sundqvist, Tomas Ledin, Rutger Gunnarsson, Lasse Wellander
Film Producer: Curt Edman
Studio Personnel: Stig-Erik Karlsson, Michael B. Tretow, Ulf Neidemar, Anders Eklund, Louise Brattberg
Composer Lyricist: Stig Anderson
Unknown: Thomas Johansson
Film Sound Engineer: Björn Bergqvist

© 2022 Polar Music International AB
Xem thêm về