Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ángel Rodríguez (footballer, born 1987)

7 ngày trước

Georgina Rodriguez On Her Late Son "A Piece Of My Heart Broke"

Allvipp.com
Allvipp.com
Losing a child is a terrible tragedy. Georgina Rodriguez deals openly with this stroke of fate and gives insights into her emotional world after the death of her son.