Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Mắt thường

3 tháng trước

See Jupiter At Its Brightest Until 2129 And A Super-Slim Crescent Moon: The Naked Eye Night Sk - 1BR

1BN-RADIO
1BN-RADIO
Let's go stargazing! The northern hemisphere's celestial highlights (mid-northern latitudes) for the week ahead.

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews