Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Silicon Valley Bank

15 ngày trước

La Fed admet que des ratés dans la supervision ont joué dans la faillite de SVB

euronews (en français)
euronews (en français)
La Réserve fédérale souligne en premier lieu l'incapacité de la direction de la Silicon Valley Bank à "gérer leurs risques".
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước