Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
14 giờ trước

Pele included Sandra Regina, his 'secret' daughter, in his will

BANG Showbiz
BANG Showbiz
Pele's "secret" daughter Sandra Regina, who he always denied was his, was named in his will, and he met her two sons just one day before he passed away.
Xem thêm về