Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Idris Elba

3 ngày trước

James Bond : Idris Elba bel et bien en lice pour jouer 007 ? Les producteurs répondent enfin

BANGShowbiz-French
BANGShowbiz-French
Cela fait plusieurs années que les fans espèrent voir l'acteur britannique se glisser dans la peau du célèbre espion.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước