Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Indian Council of Medical Research

4 tháng trước

ICMR performs genome characterisation of monkeypox cases, identifies 3 sub-clusters among A.2 - 1br

1BN-RADIO
1BN-RADIO
New Delhi, Sep 17 (SocialNews.XYZ) The Indian Council of Medical Research (ICMR) has analysed the complete genome sequences of Monkeypox cases from Kerala and Delhi confirmed during July to August 2022. It has found three... - Social News XYZ.

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews
Đã thêm

1 năm trước