Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

MacKenzie Scott

19 ngày trước

MacKenzie Scott Unveils New Website That Chronicles Donations

Cheddar News
Cheddar News
Philanthropist MacKenzie Scott's website chronicles her donations to highlight the work of nonprofits and causes to where she's giving financial support.