Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Magnum, P.I.

17 ngày trước

'Magnum P.I.' Star Tom Selleck: The Actor Today

Allvipp.com
Allvipp.com
In 1980, Tom Selleck celebrated his big breakthrough with Magnum P.I. He went on to become one of the biggest TV stars of the 1980s and had women at his feet all over the world! He embodied the famous hero on TV until 1988.