Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Dương Tử Quỳnh

10 giờ trước

Michelle Yeoh plays Guanyin in new Disney+ series

The Star
The Star
Tan Sri Michelle Yeoh, the “Everything Everywhere All at Once” star who won the best actress Oscar, is excited to introduce her friends, and the world, to television show based on Chinese myths, “American Born Chinese”.

WATCH MORE: https://thestartv.com/c/news
SUBSCRIBE: https://cutt.ly/TheStar
LIKE: https://fb.com/TheStarOnline
Xem thêm về
Đã thêm

1 ngày trước