Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Nhân vật của năm (tạp chí Time)

2 tháng trước

Taylor Swift named TIME’s 2023 Person of the Year

rapplerdotcom
rapplerdotcom
American magazine TIME names pop star Taylor Swift its 2023 Person of the Year. Taylor was recognized for her record-breaking achievements in her music career this year, as well as her position as a ‘master storyteller in the modern era.’ 

Full story: https://www.rappler.com/entertainment/music/taylor-swift-named-time-2023-person-of-the-year/
Xem thêm về