Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Neil Chrisley

4 tháng trước

109315-mainJulie Chrisley 'going to church and playing card games' at federal medical

1BN-General
1BN-General
Julie Chrisley 'going to church and playing card games' at federal medical

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews