Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Amanda Seyfried

2 tháng trước

Amanda Seyfried Wore an Iridescent Mermaid Gown to the Emmy Awards

Instyle
Instyle
She's up for her take on Elizabeth Holmes in The Dropout.
Xem thêm về