Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Olivia Newton-John

19 ngày trước

Christmas Without Olivia Newton-John: How Things Went For Daughter Chloe

Allvipp.com
Allvipp.com
Olivia Newton-John's death shocked the world. The Grease star has a daughter named Chloe, who is paying tribute to her late mother this Christmas with some touching words. 
Xem thêm về